Tra cứu lãi suất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    Tin trong nước


Bảo hiểm Agribank Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn mới
07/08/2012, 09:46:04

Công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank - ABIC) với những bước tiến vững chắc về quy mô doanh thu và hiệu quả kinh tế - xã hội toàn diện, được xếp trong nhóm 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu tại Việt Nam. Ðó là thành công nhiều ý nghĩa của một thành viên mới trong thị trường bảo hiểm nước ta thời mở cửa và hội nhập quốc tế.

 


Bảo hiểm ABIC góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp.  
 
Năm năm liên tục phát triển

Từ năm 2007 đến năm 2011, tất cả các chỉ tiêu chủ yếu như: doanh thu bán hàng, trích quỹ dự phòng nghiệp vụ, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước, thu nhập bình quân người lao động của ABIC đều tăng trưởng nhanh và bền vững. Năm đầu khởi nghiệp, doanh thu bán hàng mới đạt 28,175 tỷ đồng, ngay năm sau (2008) đã lên tới 184,4 tỷ đồng, rồi tiếp tục tăng nhanh lên 335,358 tỷ đồng năm 2009, 456,972 tỷ đồng năm 2010 và gần 505,5 tỷ đồng năm 2011. Tương tự như vậy, trích quỹ dự phòng từ mức 10 tỷ đồng tăng lên 57 tỷ, 144 tỷ, 248 tỷ và 966 tỷ đồng. Các khoản nộp ngân sách Nhà nước từ 810 triệu đồng tăng lên 14 tỷ, 24,7 tỷ, 45,36 tỷ và 37,45 tỷ đồng...

ABIC được thành lập và hoạt động theo Giấy phép số 38GP/KDBH ngày 18-10-2006 của Bộ trưởng Tài chính. Khi đó, thị trường nước ta đã có tới 23  doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước và nước ngoài tham gia cạnh tranh, nhưng không vì thế mà ABIC sinh sau đẻ muộn không tìm ra "đất dụng võ" phù hợp. Chính vì tìm ra "đất dụng võ" mà ABIC có doanh thu bán hàng đạt tốc độ tăng bình quân 52%/năm, tốc độ tăng trích lập các quỹ dự phòng nghiệp vụ bình quân đạt 94%/năm, tạo nên nguồn lực tài chính to lớn hậu thuẫn cho việc phát triển sâu rộng, bền vững và uy tín cao trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng. Ðặc biệt là vốn điều lệ được bảo toàn và phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng tài sản bình quân hằng năm đạt 60%, quyền lợi của các cổ đông và người lao động được bảo đảm phát triển ổn định, chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, thực hiện chi trả bồi thường bảo hiểm theo các cam kết bảo đảm quyền lợi của khách hàng; các chỉ tiêu kinh doanh, chỉ tiêu tài chính luôn bảo đảm được chuẩn mực an toàn hoạt động theo quy định chung của ngành và đóng góp vào sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Phía sau những con số tăng trưởng về doanh thu, quỹ dự phòng, lợi nhuận, nộp ngân sách... là chiều sâu đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp và địa bàn nông thôn. Hằng năm, thông qua hoạt động nghiệp vụ ABIC thường xuyên có hơn một triệu lượt hộ nông dân được bảo hiểm tính mạng và sức khỏe, hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ và vừa trong khu vực nông nghiệp, nông thôn được bảo hiểm tài sản và trách nhiệm. Qua năm năm, công ty đã giải quyết 30.406 vụ tai nạn rủi ro với tổng giá trị thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng về người và tài sản, trong đó đã trả tiền bảo hiểm cho hàng nghìn hộ nông dân gặp rủi ro với số tiền hàng chục tỷ đồng, góp phần giúp các hộ đó trả nợ vay ngân hàng. Chỉ tính riêng năm 2011, tổng số tiền chi trả bồi thường và dự phòng bồi thường cho các khoản rủi ro mà khách hàng đã có yêu cầu lên tới 920,3 tỷ đồng... Những nghiệp vụ kết hợp tính truyền thống và có sức thu hút mạnh, hiệu quả cao, như "Bảo an tín dụng", sau ba năm triển khai đã thu hút 1,6 triệu lượt người tham gia (phần lớn là nông dân, ngư dân, diêm dân), tạo nên sự yên tâm cho cả khách hàng và ngân hàng trong quan hệ đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, Công ty đã và đang nghiên cứu, triển khai thử nghiệm các sản phẩm bảo hiểm khác, như bảo hiểm cho đàn bò sữa của Tập đoàn TH True Milk với số tiền bảo hiểm lên tới 37 triệu USD, chuẩn bị thí điểm bảo hiểm cây lúa tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long...  

Trên cơ sở kết quả hoạt động kinh doanh và những đóng góp nổi bật đối với nền kinh tế nói chung, với thị trường bảo hiểm Việt Nam nói riêng, hai năm liên tiếp 2009, 2010, ABIC đã được các cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận thành tích và được Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng Bằng khen cho tập thể Công ty do có nhiều đóng góp xuất sắc vào quá trình phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 1999-2009 và giai đoạn 2006-2010. Thành công bước đầu của ABIC còn có đóng góp được ghi nhận vào xây dựng mô hình mới về liên kết giữa hai lĩnh vực Ngân hàng - Bảo hiểm và hoàn thiện cơ chế trong lĩnh vực bảo hiểm.

Nhân tố quyết định thành công

Với mô hình là công ty cổ phần trong lĩnh vực bảo hiểm phù hợp quy luật khách quan và chủ trương của Nhà nước trong xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ABIC đã hội tụ và phát huy được thế mạnh về nguồn nhân lực, về vốn, về hệ thống mạng lưới sẵn có của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Ðồng thời, ABIC cũng tạo điều kiện xã hội hóa sở hữu doanh nghiệp, góp phần từng bước nâng cao nhận thức, tư duy, lợi ích của cổ đông là các đơn vị và công chúng nói chung và cổ đông tương lai là các doanh nghiệp, bà con nông dân trong khu vực nông nghiệp nói riêng.

Thành công bước đầu của ABIC trước hết là nhờ sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các địa phương, sự tin tưởng của khách hàng, đặc biệt là hàng triệu nông dân trên khắp các vùng đồng bằng, miền núi, biên giới, miền biển và hải đảo trong cả nước.

Ngay từ khi bước vào hoạt động, ABIC đã xác định nguyên tắc và phương hướng kinh doanh giai đoạn 2007-2011 là "Gắn hoạt động kinh doanh của ABIC với hoạt động kinh doanh của Agribank và phát triển kinh doanh tại khu vực nông nghiệp, nông thôn thông qua các sản phẩm liên kết với các sản phẩm ngân hàng, đặc biệt là qua hoạt động cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ gia đình ở khu vực nông nghiệp, nông thôn". Phương hướng đúng và trúng được triển khai bởi những giải pháp có tính khoa học, thực tiễn và khả thi cao, đó là: tập trung nguồn lực xây dựng mô hình kênh phân phối sản phẩm liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm (Bancassurance) qua hệ thống hơn 2.300 chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank rộng khắp toàn quốc. Ðến nay, hệ thống này đã bao gồm 140 tổng đại lý và 14.500 đại lý viên hầu hết là cán bộ ngân hàng được đánh giá có trình độ chất lượng năng lực nghiệp vụ cao, có tinh thần trách nhiệm và khả năng giao tiếp tốt với khách hàng.

Trong nội bộ công ty, những nhân tố quyết định thành công là: Ðoàn kết, nhất trí cao, tập trung sức xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên mạnh, quán triệt chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước, không ngừng trau dồi, sáng tạo trong nghiệp vụ... Thấm nhuần triết lý: khách hàng là quan trọng nhất, là trung tâm của sự tôn trọng, sự quan tâm, là mục tiêu của sự phấn đấu nâng cao năng lực để đáp ứng nhu cầu phục vụ và hướng mạnh về khu vực rộng lớn, có vị thế quan trọng hàng đầu đối với phát triển kinh tế bền vững và an sinh xã hội, đó là nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ðổi mới mô hình tăng trưởng

Bước sang giai đoạn phát triển mới của ABIC cũng chính là giai đoạn quán triệt và triển khai Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, đồng thời hưởng ứng sự chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước về công cuộc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Nối tiếp những thành công đã đạt được trong giai đoạn 2007-2011, trước những khó khăn, thách thức của nền kinh tế với những vấn đề nội tại và cả những bất ổn, tác động khó lường của kinh tế thế giới, ABIC xác định nội dung chủ yếu của định hướng chiến lược kinh doanh năm năm 2012-2017 là: Ưu tiên nguồn lực để phát triển phân khúc thị trường ở khu vực nông nghiệp - nông thôn, đặc biệt là nâng cao quan hệ hợp tác kinh doanh, gắn bó với hoạt động kinh doanh của hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank). Phát triển mô hình kênh phân phối sản phẩm kết hợp Ngân hàng - Bảo hiểm (Bancassurance) làm nền tảng chủ đạo trong khai thác và chăm sóc khách hàng, hoàn thiện và bổ sung các sản phẩm bảo hiểm liên kết với sản phẩm ngân hàng để cung cấp cho khách hàng qua mô hình kênh phân phối Bancassurance. Ðối với khu vực thị trường khác, ABIC sẽ dành nguồn lực hợp lý để phát triển hoạt động kinh doanh trên nguyên tắc bảo đảm an toàn và hiệu quả.

Với định hướng chiến lược nêu trên, nhiệm vụ trọng tâm của tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên ABIC được nhất quán xác định là tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả kênh phân phối kết hợp ngân hàng - bảo hiểm, nghiên cứu phát triển nhóm các sản phẩm bảo hiểm đặc thù phù hợp với kênh phân phối này và dòng vốn đầu tư tín dụng của ngân hàng.

Các mục tiêu cơ bản trong định hướng chiến lược giai đoạn 2012-2017 là: Phấn đấu đạt doanh thu từ 800 đến 1.000 tỷ đồng vào năm 2017, trong đó doanh thu qua mô hình liên kết giữa ngân hàng - bảo hiểm chiếm hơn 70%. Phấn đấu củng cố và nâng cao vị thế trong Top 10 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm Việt Nam. Bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng, lợi ích kinh tế của các cổ đông, ổn định và nâng cao đời sống của người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước.

Ðoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, phát huy thành tựu năm năm đầu để thực hiện tốt các giải pháp và mục tiêu giai đoạn năm năm lần thứ hai trong tiến trình phát triển của Công ty, toàn thể cán bộ, nhân viên ABIC quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của các cấp lãnh đạo, các cổ đông và khách hàng trên cả nước.


 

ANH LONG (Nguồn: Báo Nhân dân điện tử)Các tin cùng chuyên mục


Ý Kiến bạn đọc


Họ và Tên :
Email :
Tiêu đề :
Nội dung :
Mã xác nhận: