Nguồn : msm.com

Thời tiết

Can Tho, VNMNgày : 24/04/2014
26°C - 34°C 29°C
Sức gió : 7 km/hr
Độ ẩm : 79º

Giá vàng

Tỷ giá